List of RU Students Of Mohanpur Who Received the Reception

Shapla Gram Unnayan Sangstha

37 Firozabad, Sopura, Rajshahi

Date: 22 August 2020

Sl no.

Name 

University 

Email

Mobile no.

Address

1 Mst Rumana akhter Rajshahi unv.   01795414303 Horidagachi
2 Md. Rashel mahmud Rajshahi unv. rslmahmud@gmail.com 01712129839 Tilahari
3 Md. shabbir hossain Rajshahi unv. sabbirhossain24161@gmail.com 01773687444 Horidagachi
4 Md. Mainul islam Rajshahi unv. mainulislamnirob@gmail.com 01740483501 Bakshoil
5 Md. Hasibul Islam Rajshahi unv. sojolru@gmail.com 01765948776 Horidagachi
6 Mst salma khatun Rajshahi unv. 01796871898 Mougachi
7 Most. Umaya Khatun Rajshahi unv. umayaurmi@gmail.com  01775298107 Horidagachi
8 Most. Anzuman Nahar Rajshahi unv. anzumannaharru@gmail.com 01719332476 Horidagachi
9 Most. Murshida Khatun Rajshahi unv. murshidakhatun05@gmail.com  01793800823 Horidagachi
10 Md. Ahsan Habib Rajshahi unv.   01768573463 Hatra
11 Md. Shimul Mahmud Rajshahi unv. shemul.ru02@gmail.com 01773687904 Mougachi
12 Akash Sheikh Rajshahi unv. akashsheikh447@gmail.com  01793771321 Birohi
13 Mehedi hasan Rajshahi unv.   01751470440 Sonkhejur
14 Saroar jahan Rajshahi unv. thesaroarjahan@gmail.com 01615344922 Mohiskunddi
15 Md. Ahsan Habib Rajshahi unv. habibahsan5145@gamil.com 01780679841 Dangapara
16 Md. Shabbir Hasan Rajshahi unv.   01750330560 Horidagachi
17 Md. Maihanul islam DIU   01764727282 Horidagachi
18 kawsaruzzaman Rajshahi unv. kawsaruzzaman@gmail.com 01773738164 Horidagachi
19 Md. Khairul Islam Rajshahi unv. khairulislam.ru502569@gmail.com 01722577150 Horidagachi
20 Ismail hossain Rajshahi unv. vaijames784@gmail.com 01761244784 Tilahari
21 Md. sohrab ali Rajshahi unv. ahmedsourav987@gmail.com 01745356897 Sonkhejur
22 Khadija akhter Ela Rajshahi unv. elaakter200@gmail.com 01744203899 Boraikuri
23 Md. ismotara Khatun Rajshahi unv.   01723682638 Atanarayanpur
24 Most. Ayesha Naznin Rajshahi unv. ayeshakeya162@gmail.com 01744939707 Atanarayanpur
25 Afsana Akter Rajshahi unv. afsanasuma94662@gmail.com 0179079388 Mohbbotpur
26 Most rabia Khatun Rajshahi unv. rabirabiya266@gmail.com  01770813766 Ganggopara
27 Md. Ashraful Rajshahi unv. ashraful364@gmail.com 01740417217 Ganggopara
28 Toukir Ahammed Rajshahi unv. toukirakash08@gmail.com 01704373010 Horidagachi
29 Md. Mainul islam Rajshahi unv. mainulislam.ru22@gmail.com 01706712754 Horidagachi
30 Md. Abu Raishan Rajshahi unv.   01744342681 Gocha
31 Md. Jakaria Milon Rajshahi unv. milonjakaria86@gmail.com 07887489798 Amgachi
32 Abdur Rahman Rajshahi unv.   01740234584 Kamarpar
33 Mehedi hasan Rajshahi unv.   01753898340 Hatara
34 Md. Naimul Islam Rajshahi unv.   01777689045 Nakoil
35 Md. Ruhul amin Rajshahi unv. ruhulamin19992018@gmail.com 01763727929 laloich
36 Md. Ikhtiar Rajshahi unv.   01737489161 Horidagachi
37 Md. Abu Bokor Rajshahi unv.   01765234382 Horidagachi
38 Golam Mawla Rajshahi unv. golammawla782@gmail.com 01797878989 Mohabbatpur
39 Abu Hasan Rajshahi unv. hasan.raju.phy@gmail.com 01737665298 Hatara
40 Iqbal Hossain HSTU   01762859259 Laloich
41 Sumon Ahmed Raju Rajshahi unv.   01776919807 Sakowa
42 M.A. Motallib Tutul Rajshahi unv.   01714477391 Dhuroil
43 Nahidul Islam Rajshahi unv. nahidpq7@gmail.com 01521421030 Bhaturia
44 Md. Kamruzzaman Rajshahi unv. mdkamruzzaman.ru15@gmail.com 01773843180 Athrai
45 Mostakim Rajshahi unv.   01770649988 Bosontopur
46 Faishal Ahmed Rajshahi unv. faishalahmed6172@gmail.com 01402611366 Belna
47 Shuvo Mondol Rajshahi unv.   01786871699 Belna
48 Kamruzzaman Rana Rajshahi unv.   01796709457 Gopail
49 Rocky Rajshahi unv.   01750539569 Potropur
50 Noman akhter shuvo Rajshahi unv.   01738750812 Dhuroil
51 Sohag rana Rajshahi unv. sohagranashetu@gmail.com 01723714759 Amrail